Uluslararası Katılımlı
7. Çelik Yapılar Sempozyumu


Sempozyum Programı için tıklayınız

SPONSOR FİRMALAR

DESTEKLEYEN FİRMALAR

GİRİŞ

 • 6. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu 09-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul ve Eskişehir şubelerimizin ortak çalışmalarıyla Eskişehir de başarılı bir şekilde düzenlenmişti.

  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 45. Dönem Çalışma Programı kapsamında 7. Çelik Yapılar Sempozyumu’nun Gaziantep ve Erzurum Şubelerince 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenmesine karar verilmiştir.

  Bu süre zarfında yurtiçi ve yurtdışında “Çelik Yapılar” konusunda “6.Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu” nda ele alınmış olan konu başlıkları altında birçok gelişmenin olduğu muhakkaktır.

  Ayrıca bu sempozyumun kapsamadığı diğer önemli konuların da içerilmesi ön görülmüştür/planlanmıştır. Bu çerçevede “7.Çelik Yapılar Sempozyumu” nda yapıların çelik ile güçlendirilmesi ve yeni hazırlanan deprem yönetmeliğine uygun yapıların tasarlanması konularında oturumların düzenlenmesi de planlanmaktadır.

SEMPOZYUM KONULARI

Bina Türü Çelik Yapılar

 • Sıcak hadde ürünü kullanılarak yapılan yapılar

  Soğuk form verilerek üretilen ince cidarlı ürün kullanılarak yapılan yapılar

  Beton ve çeliğin birlikte kullanıldığı çelik yapılar

Köprü Türü Çelik Yapılar

 • Karayolu ve Demiryolu köprüleri

  Konvansiyonel sistemler

  Gergili sistemler

  Asma sistemler

  Kompozit sistemler

Çelik Yapıların Boyutlandırılmasında/Güçlendirilmesinde Özel Konular

 • Lineer olmayan yöntemler

  Deprem

  Rüzgâr

  Yorulma

  Yangın

  Sönümleyiciler, İzolatörler

  Patlama ve darbeler

Uygulamalar

 • Bilgisayar Uygulamalarındaki Gelişmeler

  Optimizasyon

  Hesap Yöntemleri

  Boyutlandırma-Üretim-Montaj Organizasyonu

  Montaj uygulama projelerindeki gelişmeler

  Yönetmelik ve Eğitimdeki gelişmeler, değişiklikler

  Test ve test yöntemleri

  Büyük Ölçekli testler

  Malzeme testleri

  Akıllı yapılar

  Yeşil Binalar

Diğer Çelik Yapılar

 • Kablolu Yapılar

  Gergili Sistemler

  Asma Sistemler

  Uzun/Geniş açıklıklı özel çatı sistemleri, kanopiler ve konsollar

  Stadyumlar

  Kabuk sistemler

  Deniz yapıları

  Enerji yapıları

  Kuleler ve antenler

  Yeraltı yapıları

Düzenleme Kurulu

 • Şükrü ERDEM - İMO Yönetim Kurulu

  Prof. Dr. Cavidan YORGUN - İTÜ

  Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK - Gaziantep Üni.

  Doç. Dr. Filiz PİROĞLU - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Özden Barlas ÇAĞLAYAN - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇARBAŞ - KMÜ

  Yrd. Doç. Dr. A. Emre SAĞSÖZ - İMO Erzurum

  Yrd. Doç. Dr. Selim ŞENGEL - İMO Eskişehir

  İnşaat Yüksek Mühendisi Selçuk SOYSÜREN - İMO Gaziantep

  İnşaat Yüksek Mühendisi Ayşegül ERDOĞAN - İMO Gaziantep

  Burkay GÜÇYETMEZ - İMO Gaziantep

  Abdulkadir ORHAN - İMO Erzurum

  Selçuk MUSTAFAOĞLU - İMO Erzurum

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. A. David NETHERCOT (İmperial College)

  Prof. Dr. A. Zafer ÖZTÜRK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Barış BİNİCİ (ODTÜ)

  Prof. Dr. Bülent AKBAŞ (Gebze Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Cem TOPKAYA (ODTÜ)

  Prof. Dr. Cemal EYYUBOV (Erciyes Üniversitesi)

  Prof. Dr. Çetin YILMAZ (ODTÜ)

  Prof. Dr. E. Sabri KAYALI (İTÜ)

  Prof. Dr. Erdal ŞAFAK (Boğaziçi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Erdoğan UZGİDER (İTÜ)

  Prof. Dr. Erkan ÖZER (İTÜ)

  Prof. Dr. Ertugrul TACIROGLU (University of California Los Angeles)

  Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU (Osmangazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Fatih ALTUN (Erciyes Üniversitesi)

  Prof. Dr. Federico M. MAZZOLANI (University of Naples)

  Prof. Dr. Gülay ALTAY (Boğaziçi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hasan GÖNEN (Osmangazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Jean-Marc FRANSSEN (University of Liege)

  Prof. Dr. Mehmet Polat SAKA (University of Bahrain)

  Prof. Dr. Mehmet ÜLKER (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Metin HÜSEM (KTÜ)

  Prof. Dr. Murat DİCLELİ (ODTÜ)

  Prof. Dr. Murat VURAL (İTÜ)

  Prof. Dr. N. Kemal ÖZTORUN (İstanbul Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI (Yeditepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ (Osmangazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK (İTÜ)

  Prof. Dr. Oğuzhan HASANÇEBİ (ODTÜ)

  Prof. Dr. Ömer CİVALEK (Akdeniz Üniversitesi)

  Prof. Dr. Ömer KELEŞOĞLU (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Reidar BJORHOVDE (University of Pittsburg)

  Prof. Dr. Riccardo ZANDONINI (Università di Trento)

  Prof. Dr. Roger A. LABOUBE (Emeritus of Missouri University)

  Prof. Dr. Ruhi AYDIN (Osmangazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Sadık Özgür DEĞERTEKİN (Dicle Üniversitesi)

  Prof. Dr. Sedat HAYALİOĞLU (Dicle Üniversitesi)

  Prof. Dr. Viorel UNGUREANU (University Politehnica of Timisoara)

  Prof.  Dan DUBINA (University Politehnica of Timisoara)

  Doç. Dr. Alp CANER (ODTÜ)

  Doç. Dr. Beyhan BAYHAN (BTÜ)

  Doç. Dr. Cenk ALHAN (İstanbul Üniversitesi)

  Doç. Dr. Erkan DOĞAN (Celal Bayar Üniversitesi)

  Doç.Dr.Esra Mete GÜNEYİSİ(Gaziantep Üniversitesi)

  Doç. Dr. Filiz PİROĞLU (İTÜ)

  Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR (Anadolu Üniversitesi)

  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL (İTÜ)

  Doç.Dr.Nildem TAYŞİ (Gaziantep Üniversitesi)

  Doç. Dr. Özgür ÇELİK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  Doç. Dr. Ramazan ÖZÇELİK (Akdeniz Üniversitesi)

  Doç. Dr. Seval PINARBAŞI CUHADAROĞLU(Kocaeli Üniversitesi)

  Doç. Dr. Uğur POLAT (ODTÜ)

  Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU (Ege Üniveristesi)

  Yrd. Doç. Dr. Ayten GÜNAYDIN (Osmangazi Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Barış ERDİL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Cenk ÜSTÜNDAĞ (İTÜ - Mimarlık)

  Yrd. Doç. Dr. Dia Eddin Nassani(Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Fatih M. ÖZKAL (Erzincan Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Ferhat ERDAL (Akdeniz Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Fevzi DANSIK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYDOĞDU (Akdeniz Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kıvanç TAŞKIN (Anadolu Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Memduh KARALAR (Bülent Ecevit Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Musa ARTAR (Bayburt Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Kültür (İstanbul Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Saeid Kazemzadeh AZAD (Atılım Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Semih ERHAN (University of Bahrain)

Sempozyum Takvimi

 • Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 3 Haziran 2017

  Bildirilerin Kabul Edildiğine Dair Duyuru Tarihi : 16 Haziran 2017

  Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 18 Ağustos 2017

  Hakem Değerlendirilmelerinin Bildirimi: 15 Eylül 2017

  Düzeltilmiş Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 29 Eylül 2017

  Sempozyum Programının Duyurulması : 15 Ekim 2017

  Sempozyum Tarihi: 26 - 27 -28 Ekim 2017

Katılım

 • Sempozyuma kamu ve özel kurumlarda çalışan inşaat mühendisleri, akademisyenler ve öğrenciler, sözlü bildiri sunumu ile ya da dinleyici olarak katılabilirler.

  Bildiri sunacakların sempozyum web sitesinde http://gaziantep.imo.org.tr bulunan bildiri sahibi formunu doldurarak özet metinlerini 3 Haziran 2017 tarihine kadar celikyapilar@imo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Sunulması uygun bulunan bildirilerin kabul yazıları, sempozyum programı ile birlikte yazarlara gönderilecektir.

  Bildiri sunacaklar linkten bildiri yazım kurallarına ulaşabilirler.
  BİLDİRİ YAZIM KURALLARINI İNDİR

 • SEKRETERYA

  • Yrd. Doç.Dr. Arif Emre SAĞSÖZ

   Ayşegül ERDOĞAN

   Seda SARIBAŞ

   Hasan ÇARIKÇI

  İLETİŞİM

  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
  • Emek Mah. Ali Nadi Ünler Bulvarı Cemil Cahit Güzelbey Cad. No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP

  • 0342 322 95 70

  • 0342 322 95 72

  • imogaziantep@imo.org.tr
  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi
  • Lalapaşa Mah. Pelit Meydanı Doğu Apt. Kat:3 Yakutiye/ERZURUM

  • 0442 233 47 03

  • 0442 234 80 90

  • imoerzurum@imo.org.tr

  Afiş ve El Broşürü

  Otel Konaklama
  Teymur Continental Hotel

   
  Otel Web Sitesine Git

  Otel ve Uçuş Bilgilerini Doldurmak İçin Tıklayınız

  Sempozyum Katılımcılarının Dikkatine; 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu katılımcılarının Otel ve Konaklama rezervasyonlarını bireysel olarak yapmaları gerekmektedir.Sempozyum süresince Teymur Continental otel ile anlaşma yapılmış olup katılımcılar için tek gecelik konaklama fiyatları belirtilmiştir.

  Single Room: 120 TL (Kahvaltı + Kdv dahil)

  Double Room: 170 TL (Kahvaltı + Kdv Dahil)