Uluslararası Katılımlı
7. Çelik Yapılar Sempozyumu

GİRİŞ

 • 6. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu 09-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul ve Eskişehir şubelerimizin ortak çalışmalarıyla Eskişehir de başarılı bir şekilde düzenlenmişti.

  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 45. Dönem Çalışma Programı kapsamında 7. Çelik Yapılar Sempozyumu’nun Gaziantep ve Erzurum Şubelerince 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenmesine karar verilmiştir.

  Bu süre zarfında yurtiçi ve yurtdışında “Çelik Yapılar” konusunda “6.Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu” nda ele alınmış olan konu başlıkları altında birçok gelişmenin olduğu muhakkaktır.

  Ayrıca bu sempozyumun kapsamadığı diğer önemli konuların da içerilmesi ön görülmüştür/planlanmıştır. Bu çerçevede “7.Çelik Yapılar Sempozyumu” nda yapıların çelik ile güçlendirilmesi ve yeni hazırlanan deprem yönetmeliğine uygun yapıların tasarlanması konularında oturumların düzenlenmesi de planlanmaktadır.

SEMPOZYUM KONULARI

Bina Türü Çelik Yapılar

 • Sıcak hadde ürünü kullanılarak yapılan yapılar

  Soğuk form verilerek üretilen ince cidarlı ürün kullanılarak yapılan yapılar

  Beton ve çeliğin birlikte kullanıldığı çelik yapılar

Köprü Türü Çelik Yapılar

 • Karayolu ve Demiryolu köprüleri

  Konvansiyonel sistemler

  Gergili sistemler

  Asma sistemler

  Kompozit sistemler

Çelik Yapıların Boyutlandırılmasında/Güçlendirilmesinde Özel Konular

 • Lineer olmayan yöntemler

  Deprem

  Rüzgâr

  Yorulma

  Yangın

  Sönümleyiciler, İzolatörler

  Patlama ve darbeler

Uygulamalar

 • Bilgisayar Uygulamalarındaki Gelişmeler

  Optimizasyon

  Hesap Yöntemleri

  Boyutlandırma-Üretim-Montaj Organizasyonu

  Montaj uygulama projelerindeki gelişmeler

  Yönetmelik ve Eğitimdeki gelişmeler, değişiklikler

  Test ve test yöntemleri

  Büyük Ölçekli testler

  Malzeme testleri

  Akıllı yapılar

  Yeşil Binalar

Diğer Çelik Yapılar

 • Kablolu Yapılar

  Gergili Sistemler

  Asma Sistemler

  Uzun/Geniş açıklıklı özel çatı sistemleri, kanopiler ve konsollar

  Stadyumlar

  Kabuk sistemler

  Deniz yapıları

  Enerji yapıları

  Kuleler ve antenler

  Yeraltı yapıları

Düzenleme Kurulu

 • Şükrü ERDEM - İMO Yönetim Kurulu

  Prof. Dr. Cavidan YORGUN - İTÜ

  Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK - Gaziantep Üni.

  Doç. Dr. Filiz PİROĞLU - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Özden Barlas ÇAĞLAYAN - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER - İTÜ

  Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇARBAŞ - KMÜ

  Yrd. Doç. Dr. A. Emre SAĞSÖZ - İMO Erzurum

  Yrd. Doç. Dr. Selim ŞENGEL - İMO Eskişehir

  Burkay GÜÇYETMEZ - İMO Gaziantep

  Ayşegül ERDOĞAN - İMO Gaziantep

  Abdulkadir ORHAN - İMO Erzurum

  Selçuk MUSTAFAOĞLU - İMO Erzurum

  Selçuk SOYSÜREN - İMO Gaziantep

Sempozyum Takvimi

 • Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 3 Haziran 2017

  Bildirilerin Kabul Edildiğine Dair Duyuru Tarihi : 16 Haziran 2017

  Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 18 Ağustos 2017

  Hakem Değerlendirilmelerinin Bildirimi: 15 Eylül 2017

  Düzeltilmiş Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 29 Eylül 2017

  Sempozyum Programının Duyurulması : 15 Ekim 2017

  Sempozyum Tarihi: 26 - 27 -28 Ekim 2017

Katılım

 • Sempozyuma kamu ve özel kurumlarda çalışan inşaat mühendisleri, akademisyenler ve öğrenciler, sözlü bildiri sunumu ile ya da dinleyici olarak katılabilirler.

  Bildiri sunacakların sempozyum web sitesinde http://gaziantep.imo.org.tr bulunan bildiri sahibi formunu doldurarak özet metinlerini 3 Haziran 2017 tarihine kadar celikyapilar@imo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Sunulması uygun bulunan bildirilerin kabul yazıları, sempozyum programı ile birlikte yazarlara gönderilecektir.

 • SEKRETERYA

  • Yrd. Doç.Dr. Arif Emre SAĞSÖZ

   Ayşegül ERDOĞAN

   Seda SARIBAŞ

   Hasan ÇARIKÇI

  İLETİŞİM

  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
  • Emek Mah. Ali Nadi Ünler Bulvarı Cemil Cahit Güzelbey Cad. No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP

  • 0342 322 95 70

  • 0342 322 95 72

  • imogaziantep@imo.org.tr
  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi
  • Lalapaşa Mah. Pelit Meydanı Doğu Apt. Kat:3 Yakutiye/ERZURUM

  • 0442 233 47 03

  • 0442 234 80 90

  • imoerzurum@imo.org.tr

  Afiş ve El Broşürü